اداره اموال
 
 
 رئیس اداره اموال دانشگاهبهزاد ابدالی
تلفن: 84064294
کارشناس اداره اموال : سعید کتابی
تلفن: 84064295
 
   
 
شرح وظایف اداره اموال :
 

ثبت اطلاعات  اموال و تجهیزات در سیستم  نرم افزاری اموال دانشگاه

صورت برداری از اموال دانشگاه

صدور مجوز خروج اموال و تجهیزات

نظارت بر ورود و خروج اموال و تجهیزات

نظارت بر فرآیند فروش اموال اسقاط و مازاد

نظارت بر انجام انبارگردانی سالیانه و دوره ای دانشکده ها و سازمان مرکزی و معاونت دانشجویی

نظارت بر عملکرد امناء اموال واحدها

سرشماری سالیانه اموال و تجهیزات،املاک و مستغلات

کنترل اسناد مالی خرید تجهیزات

تعیین و اختصاص شماره پلاک اموال بر روی کالای مربوطه

همکاری و مشارکت در تدوین بخش نامه ها،آیین نامه ها،مکاتبات و دستورالعمل های لازم املاک و اموال و تجهیزات دانشگاه

نظارت و هماهنگی جهت بیمه حوادث اموال و تجهیزات و ساختمان ها

انجام اقدامات قانونی در هنگام سرقت اموال،مفقودی و اهدایی

انجام امور مرتبط با تسویه حساب کارکنان در هنگام بازنشستگی،پایان همکاری

تهیه گزارش دوره ای از دارایی های سازمان بنا به تشخیص مقام مجاز

نظارت بر فعالیت امین اموال های واحدها و ارایه راهنمایی های لازم به آنها

کنترل و بازدید دوره ای از اموال واحد بمنظور اطمینان از نگهداری درست و مناسب از دارایی

برگشت اموال سالم به چرخه استفاده و جلو گیری از خرید و هزینه مجدد

نگهداری حساب کلیه اموال منقول، اهدایی، انتقالی، مسروقه و اسقاط طبق آئین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در سیستم اموال

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/06
تعداد بازدید:
977
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.