ارتباط با ما

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان مسئولیت

شماره تماس

داخلی

1

جناب آقای حسین هاشم پور

مدیر امور مالی

280

2

جناب آقای علی اصغر علیزاده

معاون مدیر امور مالی

283

3

جناب آقای فخرالدین نوری

حقوق ودستمزد

290

4

جناب آقای مهدی فراهانی

کارشناس مسئول

291

5

جناب آقای سعید خوشدوست

کارشناس رسیدگی

296

6

جناب آقای بهزاد ابدالی

کارشناس اموال

294

7

جناب آقای سعید کتابی

کارشناس اموال

295

8

جناب آقای مهرداد سلمانی

مسئول دفتر

280

9

جناب آقای مهدی شجاعی

بایگانی

293

10

سرکار خانم کبری سمنگان

اعتبارات

287

11

سرکار خانم سعیده شریفی

اداره دفتر داری

286

12

سرکار خانم زینب ناصح

کارشناس مسئول

288

13

سرکار خانم عذرا امینی

اداره رسیدگی

282

15

سرکار خانم مریم سلمانی

حقوق و دستمزد

284

16

سرکار خانم مریم خادم زاده

دریافت وپرداخت

289

17

سرکار خانم آزیتا راد

کارشناس مسئول امور مالی

292

 
 پیش شماره تمامی داخلی های سازمان مرکزی 84064  می باشد

وبسایت:     https://mali.kntu.ac.ir

 نشانی: میرداماد غربی - پلاک 470 - سازمان مرکزی دانشگاه خواجه نصیر- طبقه اول
 
نمابر: 88797466

کدپستی: 1969764499

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/06
تعداد بازدید:
1984
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.