معاون مدیر امور مالی
 
 
 
 
 

علی اصغر علیزاده

تلفن تماس: 88881051                      84064283

 

شرح وظایف :

* نظارت بر انجام فعالیتهای مالی دانشگاه بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی، مصوبات هیأت امناء و سایر قوانین و مقررات مربوطه .

* نظارت بر تأمین اعتبار اسناد هزینه، پرداختهای غیرقطعی و واریز آنها طبق بودجه مصوب و اعتبارات تخصیص یافته.

* نظارت بر ثبت اسناد هزینه ای و وصولی های دانشگاه در کلیه منابع اعتباری.

* نظارت بر انجام صحیح کسورات قانونی (بیمه، مالیات، بازنشستگی و ...) و بدهی های کارکنان و ارسال آن به سازمان ها و مراجع ذیربط.

* برنامه ریزی و نگهداری حساب ها، تنظیم گزارشات و صورتهای مالی و ارسال آنها به مراجع ذیربط.

* برنامه ریزی و نگهداری، حفظ و حراست و تحویل وجوه، نقدینه ها، سپرده ها و اوراق بهادار.

* پیگیری وصول درآمدهای اختصاصی و واریز آنها به خزانه و پرداخت طبق مقررات به ذینفعان.

* هماهنگی در ثبت و نگهداری حساب اموال دانشگاه و نظارت بر حفظ و حراست آنها.

* کنترل و بررسی درخواست وجه اعتبارات بند "و" و "سایر" از خزانه.

* برنامه ریزی و ساماندهی جهت حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالی.

* پیگیری فرآیند انتخاب و برنامه ریزی در خصوص استقرار حسابرس مستقل تا دریافت گزارش تایید شده از شرکت .

* بررسی و پیشنهاد در خصوص اصلاح فرآیندهای مالی در زمان مناسب .

تاریخ به روز رسانی:
1399/10/15
تعداد بازدید:
1037
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.